Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Статии върху българска и руска история, геополитика и международни отношения, енергетика и сигурност.