Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Православната енциклопедия, създавана от потребителите.
Българска версия на енциклопедията, създавана от читателите.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Издателство за българска и учебно-помощна литература.