База данни на българските музеи, разпределени географски, тематично и азбучно.
Архитектурно-етнографски музей на открито. Публикации в медиите, фото и видео галерия.
Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
База данни с информация за музеите в България, подредени по местоположение, епоха, наименование.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.