Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.