База данни на НПО в България. Законодателство, проекти, доброволчество и работа. Актуална информация за НПО проекти.
Издателство за българско и европейско право.
Организация за колективно управление на авторски права, гр. Пловдив. Закони, наредби, конвенции. Публикации на адв. Атанас Костов.