Поредица от интерактивни аудио-визуални пърформанси с постоянно сменящ се състав.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.