Издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета.
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": информация за издаваните и предстоящи книги в България с ISBN, информация за издатели и книготърговци.
Инициатива за подпомагане на книги от българския бизнес.
Представяне на нови книги на книжния пазар.
Организация на водещите периодични печатни издания в страната. Новини, кампании, етичен кодекс.
Новини, проекти, каталози, детска библиотека, е-библиотека.