Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": информация за издаваните и предстоящи книги в България с ISBN, информация за издатели и книготърговци.
Българско общество на хуманитарните издатели. Каталог с издания в областта на хуманитаристиката, литературата и изкуствата.
Организация на водещите периодични печатни издания в страната. Новини, кампании, етичен кодекс.