Издателско-импресарска фирма. Книги за малки и големи.
Издателство за езотерична литература.
Издателство, специализирано в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите, социалните науки и пр. Книжарница.
Издателство за книги в областта на образованието: предучилищно образование, математика, информационни технологии.
Издателска къща за художествена, историческа, научно-популярна и детска литература.
Самопубликуване, книжарница, галерия, магазин.
Издателство за платени книги в електронен вариант. Издирване на книги по заявка, обяви за книги от лични библиотеки.
Издателство за детска, учебно-помощна, туристическа литература; рекламна дейност. Русе.
Издателство за научна, научно-популярна, учебна и справочна литература и литературна класика. Систематичен и авторски каталог.
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза