Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Художник. Галерия мозайка, витраж, фреско, секо, монументална пластика, интериорен и екстериорен дизайн.
Художник. Галерия рисунки, живопис, коприна, сценография и дизайн.
Художник-аниматор.