Скулптури от стъкло.
Изкуствовед. Статии и интервюта.
Театрална формация, чиято продукция е предназначена за българите, живеещи в страната и чужбина.
Цели да стимулира и популяризира визуалните изкуства в България, особено творчеството на по-младото поколение.
Галерия за съвременно изкуство. Показва и продава произведения от областта на новото, алтернативното и експерименталното в изкуството.
Новини и събития, проекти, мултимедийна лаборатория.
Арт група, основана от професионални художници от Велико Търново. Пленери, проекти.
Авторска живопис и скулптура.
Официален сайт на академията. Галерия Академия, музей, библиотека.
Малко градско място за презентация на творци и събития. Издава свой месечен арт-бюлетин. Има мини-книжарница и свободна за разглеждане библиотека.