Новини за музика, кино и изложби.
Избрани творби от постоянната експозиция и гостуващи изложби, новини за предстоящи изложби и концерти.
Постоянни и временни експозиции, текущи и изминали изложби, публикации.
Конкурс за студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства.
Издание за медийни изкуства.
Арт проекти в областта на новите медии - фотография, видео, изпълнение, монтаж и ланд арт. Подкрепа на диалога между артистите. Архив на арт събития.
Художествена галерия в София.
Блог на Светлана Трифоновска с новини и статии за изложби и художници, интервюта.
Място, което насърчава и подпомага изкуството и културния обмен.
Създава и разпространява театрални и танцови продукции, видеофилми, провежда семинари, курсове, уъркшопове, експедиции и др.