Конкурс за студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства.
Информация за приемни изпити, професионална подготовка и учебна практика. Новини за изложби в галерия "Дебют".
Неправителствена организация за подпомагане и популяризиране на българското изкуство. Информация за фестивали на изкуствата.