Клипове, популяризиращи разнородни таланти - пеене, композиране, танци, актьорски умения, импровизации или други креативни умения.
Група за импровизационен театър. Програма на представленията и заниманията в Импро курс.