Форум за популярна наука. Промотира принципите на научното мислене и различни научни теми на достъпен за всеки език.
Блог за нестандартни и свежи творчески прояви.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Сайт за иновации и високи технологии в музеите и галериите. Пътеписни, художествени и научно-популярни текстове.