Международен фестивал за дигитални изкуства.
Пазар за култура и изкуство.
Дигитален художник с интерес към интерактивното изкуство.
Уикенд за съвременно изкуство във Варна - 2011.
Медиен артист и организатор в областта на културата и технологиите. Биография, работи, текстове от и за него.
Блог на художника Кирил Прашков с текстове от и за него.
Художник. Биография, библиография, лекции и симпозиуми, изложби.
Изкуството в градското пространство. Съвременни тенденции в експерименталните визуални изкуства и пърформанси.
Галерия за съвременно изкуство.