Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.