Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.