Статии за интелектуалната собственост по света.
Блог за политика, е-гражданственост и миграция.
Блог за интернет, Web 2.0, Open Source, Firefox, Social Networks в България.
Сайт за летописната книга на Горица Белогушева и Жюстин Томс, посветена на историята на българския интернет.
Интернет новини, web, компютърни и мобилни технологии от интерактивния свят.
Хостинг понятия, домейн понятия, статии.
Седмично списание за дизайн, визуална култура и Нова медия.
Магистърска програма на Философския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Америка на Зоя Маринчева. По горещите следи на деня. Есета. Документални очерци. Случки. Мнения. Поезия.
Интернет помощник за начинаещи при решаване на компютърни проблеми.
Интернет магазин за бижута, малка пластика и керамика.Ръчно изработени, авторски, уникати. Градинска и паркова скулптура и керамика.