Уроци и ресурси в областта на информационните технологии.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Блог на New Horizons Bulgaria. График на курсове, новини за събития, месечен бюлетин за ИТ обучение.
Уроци за HTML, CSS, JavaScript, PHP, Photoshop, Illustrator и новини от сферата на информационните технологии.
За подобряване на качеството на обучение чрез иновативно приложение на дигиталните технологии.
Портал по информатика, списание и онлайн библиотека с архив от много състезания.
Проект за разработване на практическа методология, подходи и средства в помощ на преподавателите по информационни технологии.
Учител по математика и информационни технологии. Информация за състезания и олимпиади, интерактивни уроци, тестове и примерни контролни работи по математика и ИТ.
Издателство за книги в областта на образованието: предучилищно образование, математика, информационни технологии.