Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.