Блог на Иво Сотиров с фото пътеписи от исторически и природни забележителности на България.
Изложби и други изяви, експозиция, нови постъпления, издания на музея.