Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Издателство за историческа и хуманитарна литература.