Информация за института и за организирани курсове за изучаване на италиански, календар с културни изяви.
Книжарница с учебни материали за преподаване и изучаване на чужди езици.
Езикова школа. Входящи тестове онлайн.
Езиков център за изучаване на италиански език и култура. Онлайн тестове.