Печат на рекламни материали. Изработване на рекламни листовки, визитки, дипляни, флаери и много други от самите клиенти по предварително подготвени темплейти.
Рекламна агенция. Цифрова печатница за издания в малки тиражи.
Издателство за преводна художествена литература. Календари, макети, фотографии от България.