Празник на шрифта, калиграфията и типографията. Обединява открити публични събития, даващи възможност на хората, които се интересуват от темата, да се срещат, да представят и обсъждат своята работа.
Графично студио. Галерия плакати, запазени знаци, типография, калиграфия, илюстрации.
Художник. Галерия с пластика, графика, живопис и калиграфия.