Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.
Справочен и новинарски сайт за образование.
Портал за образование и наука.
Национален информационен образователен портал за учениците в 7. клас.
Полезна информация за зрелостници и кандидат-студенти.