Тестови и учебен център, специализиран в разработване на тестове за българското образование, квалификацията на учителите и обучението на ученици.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.