Опис на библиотечния фонд на присъединилите се училищни библиотеки от страната.
Новини, проекти, каталози, детска библиотека, е-библиотека.