Графичен дизайнер.
Анотиран каталог на книги-игри. Интервюта с автори на книги-игри.
Книжарница за продажба на електронни книги и списания.
Арт каталог и социална мрежа за художници.
Електронни каталози, виртуална справочна служба, културен афиш, издания, форум.
Електронни каталози, електронни издания, проекти, културен календар, библиография за Варна, краезнание, списък на съхраняваните вестници и възможност за заемане. Проект EuropeanaLocal.
Информация за библиотеката, каталози, библиографии, нови книги.
Електронни каталози, онлайн ресурси, онлайн поръчки, бюлетини, издания.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.