Актуални фотографии, проследяващи нови места и събития в град Варна. Проект на Пламен Михайлов.
Интернет-справочник, съдържащ исторически материали: хронологични таблици на владетели и църковни предстоятели; текстовете на антични и средновековни документи; други материали, свързани с историята.