Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Образователен център. Предлага езикови, компютърни и професионални курсове за всички възрасти.