Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Образователен център. Предлага езикови, компютърни и професионални курсове за всички възрасти.
Езиков, квалификационен и изпитен център по английски език.
Организира и провежда краткосрочни семинари за практикуващи специалисти.