Ръчно тъкан текстил и авторски кукли.
Магазин за ръчно тъкани килими. Информация за историята на килима и техниките на тъкане.
Ръчнотъкани, класически, автентични котленски килими. Пана, плетива, гоблени.