Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.
Сайт за класическо образование и хуманитаристика.