Печатница за листов и ролен предпечат и печат и книговезане.
Книговезки услуги, подвързване и реставрация на книги.
Фирма за дизайн и предпечат, офсетов и дигитален печат, книговезки услуги.