Информационно-образователен сайт за литературна история и критика, за книгоиздаване, история на книгата и изкуствознание.
Блог за книги, литература, книгоиздаване.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Практически курс по книгоиздаване. Съвместен проект между Филологическия факултет на Пловдивския университет и издателство "Летера".
Българо-италиански проекти в областта на книгоиздаването, специализираните преводи и ПР дейностите.
Блог за четене, книги и книгоиздаване.
Информация, свързана с книгите и книгоиздаването.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Дневник на Бистра Георгиева за книги, образование и още нещо.
Блог за книги на студенти по книгоиздаване, ФЖМК.
Всичко за книгата. Блог на студенти от специалност "Книгоиздаване" на СУ "Св. Кл. Охридски", випуск 2011.
Блог за книгоиздаване: рецензии, интервюта, статии за книги.