Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий": информация за издаваните и предстоящи книги в България с ISBN, информация за издатели и книготърговци.
Организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.