Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Форум: онлайн обществото на любителите на книги.