Седмичен електронен бюлетин за българска култура, комикси, художници и изкуство.
Бюлетин за проучване типологията на комиксите. Анализ на материали от историята на българските картинни романи.