"Превежда" текст, написан с латински букви на кирилица и обратно. Дешифратор.
Превод от и на български - 27 езика.
Компютърен преводач. Анализира английски текст и синтезира български текст, като отчита морфологията и синтаксиса на двата езика.