Интернет платформа в помощ на ученици и студенти. Предоставени са интерактивни помощни материали и тестове по различни дисциплини, както и в сферата на компютърните технологии.
Курсове по езиково обучение на над 10 чужди езика, компютърно обучение, професионално обучение.