Видео уроци за програмни езици, уеб езици, програми, C++ задачи.
Уроци и дискусии за уеб програмиране и графичен дизайн.
Виртуално IT училище. Уроци, новини, активни дискусии.
Лекционен курс на Марина Бурова, СУ "Св. Кл. Охридски". Тест и препратки към дисциплината.
Център за професионално обучение. Читалня: литература, култура, езотерика, здраве
Виртуален наръчник за компютърни програми. Online обработка на изображения.
Център за професионално обучение: компютърна грамотност, програмиране, база данни, уеб дизайн.
Видео и текстови уроци по web.
Уроци по програмиране.