Именник на жертвите на комунистическия режим. Поименно - рождено и лобно място и дата, възраст и професия.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.