Всичко за счетоводство, икономически анализи, бизнес планове, регистрация и пререгистрация на фирми, право.
Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.