Поезия и кратка проза от Стефан Гончаров.
Конкурс за деца за есе/кратък разказ. Част от проект за нестандартно представяне на романа "Перо от пеликан" на Ирина Папанчева.
Поезия и кратки прози от Мария Липискова.