Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Център на повдигащи духа занимания - йога на смеха, игри, творчество, танци, песни...
Клипове, популяризиращи разнородни таланти - пеене, композиране, танци, актьорски умения, импровизации или други креативни умения.