Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Статии и новини за историята и културата на България: владетели, съкровища, храмове, крепости, легенди, личности, селища, тематични речници.
Българско историческо наследство в крепости и отбранителни съоръжения.
Кратка информация за историята и културата на България.