Православни и културно-образователни пътувания.
Сайт за необикновени пътешественици с информация за места и събития.
За възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.
Блог на един специалист по учене през целия живот по културно-историческо наследство и културен туризъм.
Фестивалът представя традиционната и съвременна култура като туристическа атракция.