Проект за съхраняване на местната културна памет и насърчаване на младите хора да осмислят темата за Холокоста през призмата на толерантността и противодействието на омразата.
Онлайн достъп до културното и документално наследство на региона, съхранено в библиотеки, архиви и музеи.