Сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. Устав, членове, научни конференции, мултимедия.
Онлайн списание в сферата на културните изследвания, на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ.